Contact ?  
   0488 37 52 56  |    info@integrated-systems.be  
 
 

Wie is IS ?


IS is een dynamische firma gespecialiseerd in gebouwbeheer-systemen.

Waar het oorspronkelijk begon als installatiefirma van HVAC, zijn wij uitgegroeid tot specialisten DDC-sturingen die alles van A tot Z voorbereiden en uitvoeren.

Onze praktische kennis zorgt voor een makkelijkere samenwerking met installatie-firma’s, waar onze doorgedreven kennis van DDC-sturing en GebouwBeheer-Systemen een vlotte communicatie tot stand brengt met studiebureaus.

Onze ervaring gaat terug van 2004 en zijn sinds 2010 partner van Delta Controls in België voor BMS regelaars.
Wij staan in voor
 
  • Engineering van GBS systeemarchitecturen
  • Ontwerpen en maken van elektrische borden
  • Programmeren en opstarten van DDC sturing
  • Beheer van HVAC-installatie over ethernet en BACnet-netwerk
  • Visualisatie en grafische beelden
  • Testen en valideren van de goede werking van het geheel

Wat is een gebouw beheer systeem?
 
Een Gebouw Beheer Systeem (GBS) of Building Management System (BMS) wordt gebruikt om alle binnen het gebouw aanwezige installaties en technieken , met name, verwarming-, koeling- en ventilatiesystemen maar ook toegangscontrole en eventueel lichtsturing, centraal aan te kunnen sturen , te bedienen en te laten samenwerken (communiceren). 

Het voordeel hiervan is centrale aansturing, uitlezing van data voor de centrale installaties (temperatuur, vochtigheid, CO, aanwezigheid,...) en het tijdelijk in/uitschakelen van installaties.

Een GBS bestaat uit één of meerdere programeerbare controllers . Deze staan in verbinding met een besturingssoftware Hierdoor kunnen de aanwezige installaties van een gebouw worden aangestuurd en op elkaar worden afgestemd. De installaties wisselen gegevens met elkaar uit via het centrale besturingssysteem. 
Door dit alles visueel te maken dmv grondplannen, schematische tekeningen van de installaties, grafieken, pop-up alarmen maar ook digitale energie-meters zorgen we voor een groot gemak van de gebruiker(s) en kunnen we het energie-management mooi in kaart brengen.

We kunnen dit systeem lokaal laten draaien via ons software programma of op een web-applicatie  zodoende u van eerder waar en van op eender welke PC of tablet alles te zien krijgt en kunt regelen.

Onze productenVideo Gebouw beheer systeem

 
 

 
 
Voordelen van een gebouwbeheersysteem ?
 
Een gebouwbeheersysteem dat goed is aangelegd en juist wordt behandeld heeft grote voordelen. Met een GBS kan veel energie worden bespaard voor de eigenaren of gebruikers van een gebouw. Dit is belangrijk want de energiekosten vormen voor een bedrijf belangrijke vaste kosten. Wanneer deze structureel kunnen worden verlaagd zorgt dit voor een structurele besparing.  

Vanuit de overheid en vanuit maatschappelijk standpunt is het belangrijk voor bedrijven om de energiekosten terug te dringen en milieuverantwoord te ondernemen. Dit alles heeft invloed op bedrijven en de keuzes die ze maken met betrekking tot investeringen. Een GBS verdient zichzelf uiteindelijk ruimschoots terug. Het is hierbij vooral van belang dat het systeem zo is ingeregeld dat de juiste temperatuur en de juiste elektrische voorzieningen worden geboden op het gewenste moment. 

De besparing vindt vooral plaats wanneer het systeem bepaalde voorzieningen uitschakelt of op een lagere temperatuur zet wanneer het gebouw niet in gebruik is. Na sluitingstijd of wanneer slechts enkele vertrekken van een gebouw worden gebruikt kan een GBS zo worden ingeregeld dat de ruimten die niet benut worden ook niet worden verwarmd en/of verlicht.

 
Het rendement van een gebouwbeheersysteem
 
Een gebouwbeheersysteem vergt natuurlijk een investering. Deze investering moet worden terugverdiend.

Doordat het systeem verbonden is aan verschillende installaties die gebruik maken van elektriciteit en gas kan een GBS goed registreren hoeveel energie er wordt verbruikt. Deze gegevens kunnen uit het systeem worden gehaald.

Zo kan inzicht verkregen worden in wat het rendement is van het gebouwbeheersysteem en of dat resultaat aan de verwachtingen voldoet. 
 
 

Contact

Integrated Systems | IS Delta

De Gravestraat 17 - 9100 Sint-Niklaas   

T : 0488 37 52 56 | Wim Eeckelaert 
F : 03 336 59 49
E : info@intgrated-systems.be 

 
WebContact WebDesign & WebDevelopment

Onze Partners